Generalforsamling

Tirdag d. 28/3-2017 kl. 19.30 afholder vi generalforsamling i

Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
  • Beretning ved formanden om foreningens virksomhed det forløbne år.
  • Udvalgsberetninger.
  • Godkendelse af regnskab.
  • Opløsning af foreningen
  • Fastsættelse af det årlige bidrag, for passive medlemmer.
  • Indkomne forslag.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

Mvh.

Bestyrelsen

 

 

Klik her for at læse foreningens vedtægter.

Støt os!!

Ønsker man at støtte huset kan der erhverves andele á kr. 2.500,- pr. stk. Som andelshaver kan huset lejes til nedsat pris. Ved visse arrangementer opnås der adgang til specialpris.

Det er også muligt at støtte huset med et "passivt" medlemskab til kr. 150,- pr. år. Ved udvalgte arrangementer kan passive medlemmer også opnå adgang til specialpris.